Click here -> 360x600 пикс.

Вiддiл Украïнського степового природного заповiдника НАН Украïни

"Кам'янi могили"

Click here -> 400x600 пикс.
Click here -> 650x600 пикс.

Заповiдник "Кам'янi Могили" заснований 5 квiтня 1927 року як особлива природо-охоронна територiя мiсцевого значения. Його площа складаε близько 400 га, з них 300 га у складi Донецькоï областi i 100 га в Запорiзькiй. Зараз вiн ε одним з чотирьох вiддiлiв Украïнського державного степового природного заповiдника, який пiдпорядкований Президiï НАН Украïни. Район урочища "Кам'янi Могили" у геологiчному, бiологiчному, художньо-емоцiйному та iсторико-археологiчному аспектах ε водночас унiкальним i репрезентативним.

Геологiчна унiкальнiсть об'εкта

Click here -> 400x600 пикс. Click here -> 400x590 пикс. Click here -> 400x600 пикс.

За площею i висотою - це найбiльша iнтрузiя в Донбасi i Приазов'ï. Ïï унiкальнi гранiти не мають аналогiв в свiтi. Ïх вiк близько 2 млрд. рокiв. Пасмо гiр представлено Захiдною i Схiдною грядинами з абсолютною висотою окремих вершин до 100 метрiв (у минулому ïx висота досягала до 3 км).

Геотектонiчнi дослiдження вказують на неабиякi енергетичнi особливостi цього геологiчного урочища.
Click here -> 400x510 пикс.
Click here -> 400x550 пикс.

Бiологiчна унiкальнiсть об'εкта

З помiж майже пiвтисячi видiв рослин заповiдника деревiй голий i волошка несправжньоблiдолуската ε вузькоареальними релiктовими ендемiками, якi крiм територiï заповiдника бiльш нiде не зустрiчаються. А папороть-вудсiя альпiйська, крiм заповiдника, не зустрiчаεтся ближче нiж за 1000 км вiд нього.

Рiзноманiтний i цiкавий тваринний свiт заповiдника. Тут живуть лисицi, зайци, ïжаки, слiпаки та iн., багато ящiрок i гризунiв, зустрiчаються степова гадюка, водяний i звичайний вужi. У заповiднику живуть близько 3000 видiв комах.

Багата орнiтофауна заповедника. Найбiльш поширенi: жайворонки, луговi чекани, кам'янки, ciрi курiпки та фазани.
Click here -> 600x385 пикс.
Квiтуε ковила
Click here -> 600x385 пикс.
Лiтнi барви
Click here -> 495x400 пикс.
Слiпак звичайний
Click here -> 400x575 пикс.
Гадюче весiлля

Iсторико-археологiчна унiкальнiсть об'εкта

Click here -> 400x560 пикс.
Половецька баба

На сьогоднi вiдомо, що в стародавнi часи це урочище було культовим для представникiв ямних, катакомбних i зрубних культур. По всьому периметру його оперiзуε вiнок поховальних курганiв тих стародавнiх цивiлiзацiй. За однiεю з версiй, пiд час битви на рiчцi Калцi, саме бiля "Кам'яних Могил" був розташований укрiплений табiр киïвського князя Мстислава Романовича. За даними Я.П. Новицького: "До цихъ могылъ, було часто завертав архырей Гаврiилъ въ трыдцятыхъ годахъ. Биля могилъ, кажуть, був колысь татарськый городъ, та запорожци зруйнувалы. Ямы та бугры, де булы татарськи мечети, и теперъ знать."

Про територiю заповiдника iснуε декiлька дуже цiкавих легенд. Одна з них говорить про те, що колись на мiсцi цiεï гiрськоï краïни" було розташоване велике мiсто зi своïм королiвством, але за якихось обставим злий чаклун зачарував його. Iснуε деякий спосiб, як розчарувати це мiсто, але и досi нiхто з людей так i не змiг цього зробити.
Click here -> 400x540 пикс.
Кургание поховання, II тис. до н.е.
Click here -> 400x525 пикс.
Керамiчний посуд i рукоятка нагайки
Дiптих
Click here -> 400x480 пикс.
Русичи
Click here -> 400x490 пикс.
Монголо-татари

Художньо-емоцiйна унiкальнiсть об'εкта

Урочище "Кам'янi Могили"- це гiрська краïна в мiнiатюрi. Бона вражаюче контрастуε з навколишнiми степами своεю величною монументальнiстю. Тут можна побачити цiлу купу природних скульптур i витворiв з каменю, якi сприймаються як фантазiï художникiв. Ε невеликi гроти, мальовничi долини i цiла низка казкових краεвидiв. Саме тут, в джерелах, виявлена найсмачнiша вода в Приазов'ï. Ця мiсцевiсть бадьорить i заряджаε вiдвiдувачiв цiлющою енергетикою, чаруε незрiвняними ароматами i незайманiстю степових трав.

 Могилы каменные вечные,
 Трав заповедных беспредел,
 Они меня очеловечили,
 А я их искренне воспел.
          А.Небыль
Click here -> 400x500 пикс. Click here -> 400x585 пикс.
Кам'яне чудовисько
Click here -> 550x400 пикс.
Зима
Click here -> 600x300 пикс.
Водограй
Click here -> 400x530 пикс.
Мотиви "Кам'яних Могил"
Click here -> 400x530 пикс.
Перевал "Заячi ворота"

За довiдками щодо органiзацiï екскурсiй звертайтесь за адресою:

ВУСПЗ "Кам'янi Могили" с. Назарiвка, Володарський район, Донецька обл., Украïна, 87022 тел.: (216)9-36-88
Click here -> 360x600 пикс.

Авторы буклету: В.О. Сiренко, А.А. Барановський

Фотографи: I.Крупка, В.Пащенко, Д.Коваленко, Б.Дембицький, B.Сiренко та iнш.

Дизайнер макета: О.Летуча

Автори вдячнi усiм, хто сприяв виготовленню цього путiвника

Видавннк - Запорiзька торгово-промислова палата

Created by Vlad Vasiliev on 23 Jun 2002
Last modified on 27 Jun 2002


Хостинг от uCoz
UCOZ Реклама